Presentera

Välkommen att dela med dig av erfarenheter, projekt eller arbetssätt som inspirerar på nationella primärvårdskonferensen i Göteborg 1-2 oktober 2019. Håll ett seminarium eller medverka i en workshop!

Målet med primärvårdskonferensen är att skapa utrymme för nätverkande, samarbete och inspiration. Ge möjlighet att lyssna till andras goda idéer, lärdomar eller erfarenheter.

Vi hoppas därför att många vill vara med och bidra med sina förbättringsarbeten, konkreta verktyg, framgångsfaktorer eller svårigheter. Beskriv gärna hur ditt arbete kan gynna invånarna/patienterna.

Framtiden är nu

Konferensen fokuserar på fem spår och ditt arbete bör passa in under ett eller flera av dessa:

1. Personcentrerat & jämlikt
Hur förverkligar vi god och nära vård för invånarna?                 

2. Nya behov & nya verktyg
Hur anpassar vi verksamhet och teknik till invånarnas nya behov?

3. Kvalitetsdrivet & hållbart
Hur utvecklar vi processer och arbetssätt som driver verksamheten framåt?

4. Välbemannat & lustfyllt
Hur skapar vi framtidens attraktiva arbetsplatser?        

5. Kunskapsbaserat & i framkant
Hur använder vi forskning och utbildning till kunskap som driver utveckling?

Du/ni kan presentera ert arbete som ett seminarium eller i interaktiva workshops. Vi kommer att erbjuda fyra större workshops och kan komma att fråga dig om du är intresserad att delta där om ditt ämne passar in.

Seminarium

  • En presentation på 20 minuter följt av 10 minuter för frågor.

Workshop

  •  En workshop handlar om ett sammanhållet ämne. Det kan vara flera föredragshållare.
  • Publiken är aktiv och deltagande, exempelvis genom diskussioner eller praktiska övningar.
  • Vi kommer att ha både kortare (30 minuter) och längre workshops (80 minuter)

Er intresseanmälan går till vårt programråd som läser beskrivningen. Besked om deltagande ges under juni 2019. För att presentationen ska komma med i programmet måste presentatör/erna vara anmälda och betala konferensavgift.

Efter att du hållit ditt seminarium kommer vi publicera ditt presentationsmaterial/bilder på konferensens hemsida.

Välkommen med din anmälan senast 25/3 2019.

 

Senast uppdaterad: 2019-02-15 11:37