Nationella kontaktpersoner

Kontaktpersonerna sprider och samlar goda exempel som kan bli ett seminarium, podd, utställning eller annan punkt under konferensen.

Lars Gelander
lars.gelander@regionblekinge.se
Blekinge

Kerstin Granath
kerstin.granath@ltdalarna.se
Dalarna

Roger Olof Nilsson
roger.olof.nilsson@regiongavleborg.se
Gävleborg

Madelaine Gustafsson
madelaine.Gustafsson@regionhalland.se
Halland

Lena Engdahl
lena.engdahl@regionjh.se
Jämtland/Härjedalen

Johan Carlsson
johan.carlsson@rjl.se
Jönköping

Caroline Richardsson
caroline.richardsson@regionkalmar.se
Kalmar

Maud Causey
maud.causey@kronoberg.se
Kronoberg

Linda Lännerström 
linda.lannerstrom@regionsormland.se
Sörmland

Peter Sjöstedt
peter.sjostedt@regionvasterbotten.se
Västerbotten

Helen Bylund
helene.bylund@rvn.se 
Västernorrland

Mattias Damberg
mattias.damberg@regionvastmanland.se
Västmanland

Katrin Eriksson
katrin.eriksson@regionorebrolan.se
Ulrika Andersson
ulrika.andersson3@regionorebrolan.se
Örebro

Anette Johansson 
annette.m.johansson@regionostergotland.se
Östergötland

Senast uppdaterad: 2019-02-25 13:45