Projektgruppen

I projektgruppen för Nationell primärvårdskonferens 2019 ingår följande personer.

Heléne Aulin-Ivdal, utvecklingsstrateg
Karolina Colliander Chronholm, kommunikatör
Josefin Friberg, sekreterare
Margaretha Gustavsson, utvecklingsledare
Jens Halldin, distriktsläkare/chefläkare
Maria Magyar, utvecklingsledare
Sofia Melin, ekonomicontroller
Johanna Rolfson, utredningssekreterare
Sven Kylén, FoU-chef

Senast uppdaterad: 2019-02-19 17:46