Medverkande

Hittills klara medverkande på konferensen. Fler tillkommer inom kort.

Zayna Khayat
Keynote speaker

Framtidsstrateg och hälsoinnovatör, Saint Elizabeth Health Care, Kanada

Henrietta Arwin
Primärvårdschef, 
Närhälsan, 
Västra Götalandsregionen

Jan Eriksson
Programchef för Omställningen av hälso-och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Marie-Louise Gefvert
Primärvårdsdirektör, Närhälsan, Västra Götalandsregionen

Anna Granevärn
Primärvårdschef, Region Jämtland Härjedalen

Agneta Jansmyr
Regiondirektör, Region Jönköpings län

Ann-Sofie Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen

Anna Nergårdh
Regeringens särskilda utredare för: Samordnad utveckling för god och nära vård

Emma Spak
Samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Göran Stiernstedt
Regeringens särskilda utredare för: Ordning och reda i vården

Hans van den Brink
Verksamhetsutvecklare VGR IT, Västra Götalandsregionen

Anette Åquist Falkenroth
Enhetschef Kunskapsstöd Somatik, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

Karin Klingenstierna
Moderator

Senast uppdaterad: 2019-03-13 14:14